Przedszkole Publiczne nr 3
35-505 Rzeszów
ul. Krośnieńska 15A

Ważne telefony:
17748-31-92   -   dyrektor
17748-31-95   -   pokój nauczycielski
17748-31-90   -   księgowość

Numer konta bankowego:

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

6.30 - 8.00
Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne indywidualne i grupowe. Praca wyrównawcza indywidualna i grupowa.
8.00 - 8.30
Ćwiczenia poranne. Kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych. Toaleta. Przygotowanie do śniadania.
8.30 - 9.00
Śniadanie.
9.00 - 11.45
Blok zajęć zintegrowanych prowadzonych w grupach. Zabawy dowolne, tematyczne, gry stolikowe, dydaktyczne. Spacery. Wycieczki. Zabawy w ogrodzie.
ok. 10.15
II śniadanie.
11.45 - 12.00
Przygotowanie do obiadu.
12.00 - 12.30
Obiad (II danie)
12.30 - 14.00
Odpoczynek poobiedni /grupa II i IV/. Ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości zdobyte w ciągu dnia. Zabawy według zainteresowań w sali lub ogrodzie.
14.00 - 14.15
Przygotowanie do posiłku.
14.15 - 14.30
Obiad (zupa)
14.30 - 17.00
Słuchanie opowiadań, bajek. Rozmowy i zajęcia indywidualne. Zabawy ruchowe, ze śpiewem, w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci do domów.