Przedszkole Publiczne nr 3
35-505 Rzeszów
ul. Krośnieńska 15A

Ważne telefony:
17748-31-92   -   dyrektor
17748-31-95   -   pokój nauczycielski
17748-31-90   -   księgowość

Numer konta bankowego:

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

HISTORIA przedszkola - Początek

Nasze przedszkole ma ponad 50 lat. Przedszkole nr 3 w Rzeszowie powstało pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku. Na początku mieściło się przy ul. Grunwaldzkiej w budynku należącym do sióstr zakonnych. Zostało powołane do życia uchwała Miejskiej Rady Narodowej i funkcjonowało jako jeden oddział przedszkolny. W 1952 roku zostało przeniesione do nowo wybudowanego budynku przy ul. Kordeckiego 2, a obecnie funkcjonuje przy ul. Krośnieńskiej 15 A. Na początku lat pięćdziesiątych w jednej części budynku istniały dwa, a później trzy oddziały przedszkolne. Druga część budynku była przeznaczona na mieszkania ówczesnej kierowniczki przedszkola i innych pracowników. Jak na owe czasy było przedszkolem bardzo nowoczesnym, posiadało przestronne sale dla dzieci, bieżącą wodę i kanalizację. Pierwszą kierowniczką przedszkiola była Pani Anna Dzierża, a później Pani Józefa Skrzypek. W 1956 roku na stanowisko to została powołana Pani Helena Szwarnowiecka i funkcję swoją pełniła do roku 1971. Krótko, bo tylko przez dwa lata /1971 - 1972/ dyrektorem była Pani Marta Cygan. Od listopada 1973 roku funkcję dyrektora pełniła Pani Kazimiera Zięba-Zaremba. Poświęciła wiele trudu i serca w kierowaniu naszym przedszkolem. Przeprowadziła wiele remontów budynku. W 1974 roku zwiększono liczbę oddziałów do sześciu, przystosowując dotychczasową część mieszkalną budynku na sale zajęć. Jednocześnie Pani Zięba-Zaręba dbała o pozyskiwanie dobrze wykształconej kadry pedagogicznej. Przez lata przewinęło się kilkanascie osób, które dłuzej lub krócej pracowały w przedszkolu. W 1973 roku została założona ,,Kronika przedszkola", w której odnotowywane są najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaków. W marcu 1982 roku Urząd Miejski w Rzeszowie powołał Przedszkole nr 3 na przedszkole ćwiczeń dla potrzeb ówczesnej WSP w Rzeszowie /obecnie Uniwersytet Rzeszowski/. Przez prawie 20 lat studenci tej uczelni odbywali praktyki w naszym przedszkolu przygotowując się do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkolnego. Już w latach siedemdziesiątych z inicjatywy dyrektor przedszkola zaczęto organizować szereg uroczystości np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka. Obecnie takie uroczystości są już tradycją i organizowane są każdego roku z tendencją do wzbogacania o uroczystości i święta państwowe. Należy również zwrócić uwagę na fakt zdobycia dużego uznania dla naszego przedszkola przez władze oświatowe i środowisko lokalne. To duża zasługa wynikająca z osobistego zaangażowania dyrekcji, kadry dydaktycznej i personelu pomocniczego.